หยิบสินค้าใส่ตะกร้า

หัวรับสัญญาณดาวเทียม Katherin UBC (11300)

ใช้รับสัญญาณระบบ KU Band  11300 Read more

KU4002