หยิบสินค้าใส่ตะกร้า

หัวรับสัญญาณKU Band Single 11300 DBY

เป็นหัวรับสัญญาณ KU Band 11300 ใช้กับเครื่องรับ DTV หรือ TRUE เกนการรับสัญญาณดี ภายใต้มาตรฐาน DBY Frequency Range   ... Read more

KU3232