หยิบสินค้าใส่ตะกร้า

LNB:EXTREME-2 home

อุปกรณ์หัวรับสัญญาณดาวเทียม ระบบ C-BAND ไม่มีปัญหาเมื่อฝนตก หัวรับที่ถูกออกแบบพิเศษ ให้สามารถส่งสัญญาณ ไปในสายนำสัญญาณ เพียงเส้นเดียว ได้พร้อ... Read more