หยิบสินค้าใส่ตะกร้า

LNBF C-BAND THAISAT EXTREME

อุปกรณ์หัวรับสัญญาณดาวเทียม ระบบ C-BAND ไม่มีปัญหาเมื่อฝนตก หัวรับที่ถูกออกแบบพิเศษ ให้สามารถส่งสัญญาณ ไปในสายนำสัญญาณ เพียงเส้นเดียว ได้พร... Read more